Lentewandeling in Dranouter: Borelle 19 maart 2019

Borelle logo

In 1976 werd in Dranouter de verdwenen traditie "Borelle" terug aangeknoopt. Het gebruik bestond erin het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp. De laatste keer dat toen in Dranouter het vuur op de hoogte werd ontstoken was in 1905.

Niet alleen in het geboortedorp van Petrus Plancius vierde men het vuur. Dit oud Germaans gebruik bestond op meerdere plaatsen. Het was oorsponkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten en brachten voorspoed voor de gewassen, voor de dieren en voor de mensen. Rond het vuur werd er gedanst en gezongen. Van zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de as.
De naam Borelle zou voortkomen van bralle. Bralle is een bundel stro die men op een perse (stok) stak en die daarna in brand werd gestoken. Zo had met een fakkel. Bij het binnenkomen van het vuur in het dorp werd op iedere hoek van hun tocht een stropop in brand gestoken.
Ook vandaag, vele eeuwen na de Germanen, houden wij deze traditie in ere. Er wordt nog steeds gezongen, gelachen, gedanst en gedronken om Koning Winter te verjagen en de Lente te verwelkomen!

Borelle, Borelle, stik het vier in d'helle!

16u00: Lentegevelversiering aan de Dranouterse huizen. 
16u45: Verzamelen aan de wandelboom op het Planciusplein in Dranouter. Opwachting door “dé Academie Folkband” uit Dranouter en Ieper.De Borelleman kondigt aan.
NIEUW VERTREKUUR!!!
Om 17u00: Vertrek familie-wandeling met muziekgroep “Te Fête” en stropoppen-verbranding.
Bij zonsondergang: Lente-vuur op de Monteberg. Fakkeltocht naar het dorp onder begeleiding van “dé Academie Folkband” uit Dranouter & Ieper.
Voor en tijdens de wandeling: Toog met Pomelle, Borellebier, warme choco, enz... Paardenkar met Borellekoeken en fakkels.
Na de wandeling in OC De Klakeye in Dranouter Dorp: Lekkere barbecueworsten, Borellebier en gezellige sfeer met muziek en springkasteel.

 

Meer info:  www.borelle.be